آتیه

لیست قیمت محصولات شرکت بسپار فوم آتیه

تاریخ تنظیم

۱۴۰۱/۰۸/۰۸

حداکثر اعتبار این تعرفه از زمان تنظیم آن ۱۵ روز میباشید و پس از گذشت این زمان برای دریافت تعرفه جدید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
شرح کالا ابعاد فی بنکداری نقدی فی بنکداری سه ماهه فی مصرف کننده نقدی فی مصرف کننده سه ماهه
ریباند ۶۰ کیلوگرمی ۲۰۰x80x1 ۴۵۴.۰۰۰ ۴۹۵.۰۰۰ ۴۸۱.۰۰۰ ۵۲۴.۰۰۰
ریباند ۶۰ کیلوگرمی ۲۰۰x90x1 ۵۱۳.۰۰۰ ۵۵۹.۰۰۰ ۵۴۴.۰۰۰ ۵۹۳.۰۰۰
ریباند ۶۰ کیلوگرمی ۲۰۰x160x1 ۹۱۲.۰۰۰ ۹۹۴.۰۰۰ ۹۶۷.۰۰۰ ۱.۰۵۴.۰۰۰
ریباند ۶۰ کیلوگرمی ۲۰۰x180x1 ۱.۰۲۶.۰۰۰ ۱.۱۱۸.۰۰۰ ۱.۰۸۸.۰۰۰ ۱.۱۸۶.۰۰۰
ریباند ۸۰ کیلوگرمی ۲۰۰x80x1 ۵۷۴.۰۰۰ ۶۲۶.۰۰۰ ۶۰۸.۰۰۰ ۶۶۳.۰۰۰
ریباند ۸۰ کیلوگرمی ۲۰۰x90x1 ۶۴۵.۰۰۰ ۷۰۳.۰۰۰ ۶۸۴.۰۰۰ ۷۴۶.۰۰۰
ریباند ۸۰ کیلوگرمی ۲۰۰x160x1 ۱.۱۴۸.۰۰۰ ۱.۲۵۱.۰۰۰ ۱.۲۱۷.۰۰۰ ۱.۳۲۷.۰۰۰
ریباند ۸۰ کیلوگرمی ۲۰۰x180x1 ۱.۲۹۱.۰۰۰ ۱.۴۰۷.۰۰۰ ۱.۳۶۸.۰۰۰ ۱.۴۹۱.۰۰۰
ریباند ۱۰۰ کیلوگرمی ۲۰۰x80x1 ۷۸۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰ ۹۰۱.۰۰۰
ریباند ۱۰۰ کیلوگرمی ۲۰۰x90x1 ۸۷۸.۰۰۰ ۹۵۷.۰۰۰ ۹۳۱.۰۰۰ ۱.۰۱۵.۰۰۰
ریباند ۱۰۰ کیلوگرمی ۲۰۰x160x1 ۱.۵۶۲.۰۰۰ ۱.۷۰۳.۰۰۰ ۱.۶۵۶.۰۰۰ ۱.۸۰۵.۰۰۰
ریباند ۱۰۰ کیلوگرمی ۲۰۰x180x1 ۱.۷۵۶.۰۰۰ ۱.۹۱۴.۰۰۰ ۱.۸۶۱.۰۰۰ ۲.۰۲۸.۰۰۰
نکته :

۹درصد مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

تعریف بنکدار :

شخص یا شرکتی که حداقل خروجی ۳ خاور یا ۱ تریلر در هفته داشته باشد.

سفارشات خارج از ابعاد مندرج در لیست فوق دارای اضافات برش و قابل ارسال می باشد.

گروه تولیدی سبلان ، تولید کننده انواع ابر و اسفنج در خدمت شماست

آدرس:

سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت 6 ، پلاک 8

تلفن:

021-74963000

ایمیل: