فیدار

لیست قیمت محصولات شرکت بسپار فوم فیدار

تاریخ تنظیم

۱۴۰۱/۰۸/۰۸

حداکثر اعتبار این تعرفه از زمان تنظیم آن ۱۵ روز میباشید و پس از گذشت این زمان برای دریافت تعرفه جدید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
شرح کالا ابعاد تعداد در بسته فی بنکداری نقدی فی بنکداری سه ماهه فی مصرف کننده نقدی فی مصرف کننده سه ماهه
فوم عدسی ۴۷X53X7 ۱۰ ۷۷۰.۰۰۰ ۸۳۹.۰۰۰ ۸۱۶.۰۰۰ ۸۸۹.۰۰۰
فوم عدسی ۵۰X53X10 ۷ ۹۵۸.۰۰۰ ۱.۰۴۴.۰۰۰ ۱.۰۱۵.۰۰۰ ۱.۱۰۶.۰۰۰
فوم عدسی ۵۰X53X13 ۶ ۱.۲۲۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۹۳.۰۰۰ ۱.۴۰۹.۰۰۰
فوم عدسی ۵۳X56X13 ۶ ۱.۲۵۸.۰۰۰ ۱.۳۷۱.۰۰۰ ۱.۳۳۳.۰۰۰ ۱.۴۵۳.۰۰۰
فوم عدسی ۵۳X56X10 ۷ ۱.۱۰۷.۰۰۰ ۱.۲۰۷.۰۰۰ ۱.۱۷۳.۰۰۰ ۱.۲۷۹.۰۰۰
فوم عدسی ۵۷X58X10 ۷ ۱.۲۹۵.۰۰۰ ۱.۴۱۲.۰۰۰ ۱.۳۷۳.۰۰۰ ۱.۴۹۷.۰۰۰
فوم عدسی ۵۷X58X13 ۶ ۱.۶۳۷.۰۰۰ ۱.۷۸۴.۰۰۰ ۱.۷۳۵.۰۰۰ ۱.۸۹۱.۰۰۰
فوم عدسی ۶۰X60X10 ۷ ۱.۳۳۳.۰۰۰ ۱.۴۵۳.۰۰۰ ۱.۴۱۳.۰۰۰ ۱.۵۴۰.۰۰۰
فوم عدسی ۶۰X60X13 ۶ ۱.۵۲۱.۰۰۰ ۱.۶۵۸.۰۰۰ ۱.۶۱۲.۰۰۰ ۱.۷۵۷.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۲۰X60X8 ۸ ۲.۰۲۷.۰۰۰ ۲.۲۰۹.۰۰۰ ۲.۱۴۹.۰۰۰ ۲.۳۴۲.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۲۰X60X10 ۶ ۲.۳۲۳.۰۰۰ ۲.۵۳۲.۰۰۰ ۲.۴۶۲.۰۰۰ ۲.۶۸۴.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۲۰X60X12 ۵ ۲.۷۹۱.۰۰۰ ۳.۰۴۲.۰۰۰ ۲.۹۵۸.۰۰۰ ۳.۲۲۴.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۲۰X60X14 ۴ ۳.۱۱۶.۰۰۰ ۳.۳۹۶.۰۰۰ ۳.۳۰۳.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۸۰X60X6 ۱۰ ۲.۴۶۲.۰۰۰ ۲.۶۸۴.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ ۲.۸۴۵.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۸۰X60X8 ۸ ۲.۹۷۷.۰۰۰ ۳.۲۴۵.۰۰۰ ۳.۱۵۶.۰۰۰ ۳.۴۴۰.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۸۰X60X10 ۶ ۳.۵۸۴.۰۰۰ ۳.۹۰۷.۰۰۰ ۳.۷۷۹.۰۰۰ ۴.۱۴۱.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۸۰X60X12 ۵ ۴.۲۷۹.۰۰۰ ۴.۶۶۴.۰۰۰ ۴.۵۳۶.۰۰۰ ۴.۹۴۴.۰۰۰
فوم ورقی تخت ۱۸۰X60X14 ۴ ۴.۷۵۷.۰۰۰ ۵.۱۸۵.۰۰۰ ۵.۰۴۲.۰۰۰ ۵.۴۹۶.۰۰۰
کف کاژو ۵ ۲.۰۴۳.۰۰۰ ۲.۲۲۷.۰۰۰ ۲.۱۶۶.۰۰۰ ۲.۳۶۱.۰۰۰
پشت کاژو ۵ ۱.۳۷۰.۰۰۰ ۱.۴۹۳.۰۰۰ ۱.۴۵۲.۰۰۰ ۱.۵۸۳.۰۰۰
لهستانی ۷ ۱.۳۳۳.۰۰۰ ۱.۴۵۳.۰۰۰ ۱.۴۱۳.۰۰۰ ۱.۵۴۰.۰۰۰
نکته :

۹درصد مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

گروه تولیدی سبلان ، تولید کننده انواع ابر و اسفنج در خدمت شماست

آدرس:

سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت 6 ، پلاک 8

تلفن:

021-74963000

ایمیل: